Čo je to turbo? Prevádzkové podmienky. Ako to funguje?

VGA turbo a funcia

Vnútri CHRA

Turbínové ložiskové systémy