Návod na montáž turbodúchadla

1. Pred montážou repasovaného alebo nového turbodúchadla je nutné odstrániť príčiny poškodenia starého turbodúchadla!!!
2. Skontrolovať a vyčistiť celý sací systém.
3. Vymeniť vzduchový filter. (akékoľvek znečistenie môže spôsobiť poškodenie nového turbodúchadla) 

4. Olejový systém musí byť skontrolovaný ohľadom tesnení a priepustnosti tak, aby zabezpečil nenarušený prietok oleja.


5. Je nutné skontrolovať stav tesnení prírub mazacieho systému turbodúchadla. V prípade akýchkoľvek nečistôt alebo poškodenia je nutné všetko vymeniť.
6. Vymeniť olej v motore a olejový filter !!!


7. Vymeniť všetky tesnenia potrebné pri montáži turbodúchadla (nevymenenie môže spôsobiť pískanie, fučanie a straty turbotlaku)
8. Skontrolovať časti súvisiace s demontážou a montážou turbodúchadla. Je neprístupné namontovať turbodúchadlo na poškodené výfukové zvody, alebo na akékoľvek poškodené časti.
9. Pri totálnej deštrukcii turbodúchadla je nutné vyčistiť aj výfukové zvody 
10. Napojiť mazací systém.
11. Naliať čistý motorový olej do vnútra turbodúchadla cez mazací otvor tak aby nedošlo k suchému štartu behom prvého spustenia motora. Otáčať súčasne rotorom turbodúchadla - pozorne sa venovať tomuto úkonu!!!


12. Nainštalovať ostatné pripojenia.
13. Počas montáže je dôležité predchádzať situáciám, pri ktorých vznikajú napätia na spojoch a takisto na samotnej turbíne. 
14. Po prerušení napájania točiť spúšťačom tak, aby sa vytvoril tlak v mazacom systéme.
15. Spustiť motor a nechať v chode na prázdno cca1minútu. 
16. Skontrolovať všetky spoje a prepojenia a uistiť sa, že nič nikde neuniká a nie je netesné!!!

 

Pre predĺženie životnosti turbodúchadla sa motoristom doporučuje nejazdiť na vyšších otáčkach pokým nie je motor v správnej prevádzkovej teplote a taktiež po dlhšej jazde pred vypnutím motoru nechať bežať na voľnobehu min 1 minútu!